Föreningen ansvarar för, del av Stora vägen från Getskärsvägen förbi Blå Musslan fram till Ruths väg, Mellanvägen (norra och södra), Västervägen, Skogsvägen, Lilla skogsvägen, Släntvägen, Barkvägen samt lekparken med boulebana och vissa grönytor.