Föreningen ansvarar för

  • Del av Stora vägen från Getskärsvägen förbi Blå Musslan fram till Ruths väg
  • Mellanvägen (norra och södra)
  • Västervägen
  • Skogsvägen
  • Lilla skogsvägen
  • Släntvägen
  • Barkvägen
  • samt lekparken med boulebana och vissa grönytor.