2024

Ordföranden

Björn Kron, 070-424 08 40
Skogsvägen 7

Sekreterare

Peter Kron
Skogsvägen 1

Kassör

Yvonne Ekman, 070-691 68 56
Stora vägen 8

Vice ordföranden

Ted Joshage
Skogsvägen 2B

Ledamot

Kurt Eriksson
Skogsvägen 9

Suppleanter

Patrik Fredriksson
Stora vägen 17B

Arne Johansson, 076-027 76 79
Mellanvägen 7


Revisorer

Johan Palevik och Markus Kristensen

Valberedning

Roland och Ann-Charlotte Örtendal, 0303-798761
Stora vägen 12