till Stora Höga Södra samfällighetsförening!

Tänk på att använda reflex på morgonen och kvällen.

Hjälp gärna varandra att kolla runt hus och tomter så det inte blir några obehagliga överraskningar i skymningarna.

 

Du/Ni kallas till årsstämma i Stora Höga Södra samfällighetsförening torsdagen den 25 april 2019 kl.19.00 i Navet på Stora Högaskolan.

Dagordning för årsstämman finns här. Förutom val kommer bla lekplatsens framtid tas upp.

Det går bra att lämna nomineringsförslag till valberedningen eller styrelsen på telefon, se nedan, eller e-post via hemsidan www.storahogasodra.se.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 april.  Det går bra med e-post till kassören på: yvonneekman74@gmail.com, e-post till styrelsen via hemsidan eller ett brev i någon av styrelseledamöternas brevlåda. Vi vill gärna höra dina/era åsikter, tankar och idéer.

Kom gärna med förslag på vad du vill att hemsidan ska innehålla.

Styrelsens sammansättning 2018 hittar du här: http://www.storahogasodra.se/foreningen/styrelsen/