Hjälp gärna varandra att kolla runt hus och tomter så det inte blir några obehagliga överraskningar i skymningarna.

Årsmöte 2022

Du/Ni kallas till årsstämma i Stora Höga Södra samfällighetsförening onsdagen den 27 april 2022 kl.19.00 i Navet på Stora Högaskolan.

Dagordning för årsstämman finns här. Förutom val kommer bl.a. föreningens budget tas upp.

Det går bra att lämna nomineringsförslag till valberedningen eller styrelsen på telefon eller e-post.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 april.  Det går bra med e-post till kassören på: yvonneekman74@gmail.com, e-post till styrelsen via hemsidan eller ett brev i någon av styrelseledamöternas brevlåda. Vi vill gärna höra dina/era åsikter, tankar och idéer.