Fartguppet på Stora vägen,

som några styrelsemedlemmar monterade i ösregn Söndagen den 14 Okt-12. har gjort bra nytta för att få ner hastigheten på Stora vägen . Tyvärr förekom det buskörning av några EPA traktorföare , som körde sönder gräsytan för att kunna smita förbi guppet. Där har vi nu satt upp snökäppar för att förhindra fortsatt gräsmattekörnming.

Tyvärr har vi också observerat bilister som kör upp på trottaren för att slippa guppet. Vi kan ju inte sätta upp hinder på trottoaren och hoppas det inte upprepas.

Många kör dock fortfarande fort och utan tillräcklig hänsyn förbi Blå Musslans förskola.

Detta har föranlett oss att skriva till Stora Höga skolan om att be rektorerna informera alla föräldrar, lärare och elever om ovanstående och försöka få förståelse för våra samfällighetsmedlemmars oro.

Fortsätter trafikproblemen kommer SHSS att åter ta upp frågan om att stänga av Stora vägen söder om Blå Musslan.

En av skolans tf.rektorer har svarat att man skall informera samtliga berörda om vad som gäller under våren.

Asfalteringserbjudandet 2012.

Slutbesiktningen är klar och SHSS hade inget att anföra på jobbet. Dock hade man pga missförstånd inte fått “hajtänderna” vid mellanvägens väjningspliktmärken på plats. Dessa har styrelsen åtagit sig att själva måla till våren/sommaren-2013.

De privata asfalteringarna har också varit till belåtenhet.

PEAB representanten ansåg att vi borde fundera på att asfaltera alla fastigheters väganslutningar ut på SHSS vägarna. Detta pga att vi redan nu såg att det på flera håll börjat krackelera i asfaltkanten. Gör vi inget snart kan det bli frågan om att asfaltera om betydligt större ytor. Frågan kommer att behandlas på kommande årsstämma i April-13.

Slamsugning av samfällighetens dagvattenbrunnar

Utfört och det gick bra. Dock hittades några brunnar, som inte fanns på kartan och 2 på kartan fanns inte i verkligheten. Totalt ca 40 brunnar slamsögs i September.

Postlådor:

Ett gammalt beslut som togs 2008 är att vi uppmanar alla fast.ägare att placera sina postlådor så nära vägen (50cm) att det inte blir onödiga kördiken utanför asfalterad väg och därmed skadade vägkanter och förstörda gräsytor. En enkel åtgärd du som fastighetsägare kan bidra med för minskade kostnader och ett snyggare närområde.

Tyvärr har det uppstått nya problem för några fastighetsägare efter det att GP köpt nya större bilar till sina tidningsbud. Bilarna måste nu köras närmare brevlådorna och det blir nya hjulspår hos fast.ägare där det inte varit några problem tidigare.

BoulebanaBoulebanan, som ligger på lekplatsområdet fick nytt fint grus i somras. Har du provat Boulebanan ännu? Inte? Gör det! det skulle vara roligt att få lite återkoppling på underlaget !

Grannlappen: Har du haft nytta av “grannlappen” i somras? Hör gärna av dig om den har fungerat för dig då kan vi göra fler till kommande sommar!

Trevlig vår.

ordf. Gunnar Dahlquist