2021

Ordföranden

Björn Kron, 073-333 17 45
Skogsvägen 7

Sekreterare

Peter Kron
Skogsvägen 1

Kassör

Yvonne Ekman, 070-691 68 56
Stora vägen 8

Vice ordföranden

Susanne Callerud, 070-926 02 31
Stora vägen 19

Ledamot

Kurt Eriksson

Suppleanter

Stefan Levinsson, 070-913 10 92
Västervägen 1

Arne Johansson, 076-027 76 79
Mellanvägen 7


Revisorer

Johan Palevik och Markus Kristensen

Valberedning

Roland och Ann-Charlotte Örtendal, 0303-798761
Stora vägen 12