2015

Ordföranden

Björn Kron, 070-424 08 40
Skogsvägen 7

Sekreterare

Johan Palevik,
Stora vägen 6

Kassör

Yvonne Ekman, 0303- 836 70
Stora vägen 8

Vice ordföranden

Susanne Callerud, 0303 – 679 75
Stora vägen 19

Ledamot

Marcus Katz
Stora vägen 6A

Suppleanter

Stefan Levinsson
Västervägen 1

Arne Johansson, 0303-77 76 79
Mellanvägen 7


Revisor

Robert Carlsson

Valberedning

Roland och Ann-Charlott Örtendal, 0303-798761
Stora vägen 12