Verksamhetsberättelse 2015

Stora Höga södra samfällighetsförening

Styrelsen har under 2015 bestått av ordförande Björn Kron, kassör Mattias Gevreus, vice ordförande Susanne Callerud, sekreterare Yvonne Ekman, ledamot Marcus Katz samt suppleanter Arne Johansson och Joakim Wåhlström.

Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten och föreningen en ordinarie årsstämma.

Under året har vi lagt en del tid på att försöka få kunskap om vår och Getskärsvägens samfällighets gemensamma sektioner av Stora vägen. Några möten har hållits med dem men vi har ännu inte kommit fram till någon lösning.

En ungdom i vårt ansvarsområde har även i år skött gräsklippningen av våra gemensamhetsytor samt även hållit undan ogräset på lekplatsen mot arvode.

Tyvärr har ett av farthindren på Stora vägen medfört så stora marksvängningar då tung trafik kör på vägen att det har fått tas bort. Trafikskyltar längs Stora vägen är flyttade till bättre och mer korrekta placeringar.

En ny vägnamnskylt till Västervägen är inköpt.

Vi har tagit in offerter för föreningens asfalteringsbehov samt erbjudit medlemmar som är i behov av asfaltering att få det gjort samtidigt.

Styrelsen har under vintersäsongen även försökt hålla koll på när snöplogning och sandning behövts vid de tillfällen kommunen inte redan gjort det.