ÅRSSTÄMMAN 2013 kommer att hållas Onsdagen den 24 April kl.19,00 i Navet Stora Höga skolan.

Efter att mötet avslutats kommer ett föredrag om Stora Höga från förr i tiden och fram till nutid att hållas av medlemmar från Jörlanda hembygdsförening, Ingemar Larsson Stora höga och hans medhjälpare Lennart Olsson från Jörlanda.

Förutom stadgeenliga mötespunkter såsom redovisning av verkdsamheten, ekonomin val av styrelsemedlemmar och beslut om utgiftstat (medlemsavgift) m.m. kommer bl.a. följande nya frågor att tas upp på dagordningen för 2013 års årsstämma.

Förslag om höjning av kostnaden för respektive fondandel, som vi och andra brukare av Stora vägen varje år sätter in till en vägfond, för kommande vägarbeten.

Asfalteringsplaner kommande tre år, bildande av små arbetsgrupper, t.ex. lekplatsgrupp, fest/aktivitetskommitté, snö och sandjoursgrupp m.m. Ev. datum för arbetsdagar. Har du egna förslag ? För fram det på stämman.

Välkomna önskar ordf. Gunnar